Komu je POS namenjen

Program je namenjen otrokom od 1-3 let in od 3-6 let Program obiskujejo otroci, ki ne bodo vključeni v bodoči vrtec MONTESSORI SVET.

V skupini 3 -6 let bodo starši na programu prisotni v začetni uvajalni fazi, če bo to potrebno. O tem se bomo s starši dogovorili individualno.

Na programu bosta prisotni 2 pedagoginji Montessori.