Kaj je metoda montessori?

Montessori pedagogika je vzgojni pristop, ki ga je več kot pred 100 leti razvila zdravnica Maria Montessori. Metoda ima značilen poudarek na neodvisnosti, svobode znotraj omejitev, in spoštovanju naravnega psihičnega, fizičnega in socialnega razvoja otroka. »Pomagaj mi, da naredim sam!« je glavno vodilo pedagogike...

Kje se lahko izobražujejo vzgojitelji montessori?

Vsako skupino vodi pedagog montessori, ki ima diplomo montessori od pooblaščene organizacije montessori (AMS, AMI …). AMS in AMI sta krovni organizaciji in v našem vrtcu zaposlujemo pedagoge, ki so se izobraževali pri njih, saj zahtevamo zadostno število ur prakse. Dandanes lahko opravite izobraževanje tudi pri drugih organizacija, pedagog montessori lahko postanete preko spletnega izobraževanja….. Tako pridobljenih diplom pri nas ne sprejemamo, saj želimo prejeti Certifikat Montessori vrtca. Za vsa ostala vprašanja se lahko obrnete na Montessori Združenje, kjer vam bodo svetovali katerega izobraževanja se udeležiti. Priznana...

Kako se zavod MONTESSORI SVET razlikuje od ostalih zavodov?

V večini vrtcev in šol otroke poučujejo na podlagi vzgojno-izobraževalnih konceptov, ki temeljijo na skupinskem delu, ki ga vodi vzgojitelj ali učitelj. V vrtcu MONTESSORI SVET pa delo poteka spontano, otroci delajo neodvisno in samostojno z več materiali glede na njihove sposobnosti in interese. Otroci so v starostno mešani skupini (1-3 leta, 3-6 let) in svoje znanje s sodelovanjem z drugimi otroki poglabljajo in prenašajo na...

Bojim se za svojega otroka, saj je star komaj leto dni in je v skupini otrok do 3 let! Zakaj so otroci v mešanih skupinah?

Dokazano je, da je razporeditev otrok v skupine od 1-3 let in 3-6 let idealna za otrokov razvoj. Mlajši otroci imajo starejše otroke za vzornike in učitelje in so za njih močni motivatorji. Starejši otroci pa imajo v takih skupinah možnost učenja potrpljenja, mentorstva, pomoči mlajšim, skrb za mlajše od sebe…Vsak otrok se uči v svojem tempu, ki mu ga montessori vrtec lahko omogoči. V ostalih vrtcih tempo učenja narekuje vzgojitelj. Kaj pa če otrok potrebuje več časa da osvoji določen material? Če bo preveč hitel z učenjem bo izgubil zanimanje. Kaj pa če otrok osvoji delo in materiale hitreje kot ostali otroci? Naj se dolgočasi in jih čaka? Mešane skupine omogočajo individualen pristop do vašega...

Zakaj vpisati svojega otroka v hišo otrok MONTESSORI SVET?

Današnji nevrologi, psihologi, vzgojitelji in pedagogi se strinjajo in znanstveno dokazujejo, da je najpomembnejši čas v otrokovem razvoju inteligence v času od rojstva do šestega leta starosti. Otrok ima v tem obdobju srkajoči um in občutljiva obdobja za določeno področje učenja. Če je otrok pravilno obravnavan in stimuliran, otrokov um razvoje obliko učenja, ki mu služi celo življenje. Montessori sistem predšolske izobrazbe velja za enega najbolj učinkovitih in hitro rastočih metod, ki vodijo otroka preko tega zelo kritičnega časa v njegovem...