Kdo smo

Jožica Kolar – direktorica in ustanoviteljica  zavoda MONTESSORI SVET , ravnateljica  hiše otrok MONTESORI SVET. Je pedagoški vodja vrtca, vodi skupini otrok od 1-3 in 3-6 let. Vodi popoldanski Program za otroke in starše, program za osnovnošolce za starost 6-12 let in izobraževanja za starše. Spomladi 2021 je pridobila diploma za montessori učitelja za starost 6-12 let v Zagrebu.

Je dipl.dt in pedagoginja Montessori 1-3 in 3-6 let. Izobraževala se je pod okriljem Montessori Inštituta v Ljubljani s sodelovanjem ameriškega inštituta SETON Montessori Institute ZDA –MECA. Po končani diplomi je bila zaposlena na Montessori Inštitutu, Hiša otrok Dravlje v Ljubljani.  Ima več kot 12 let pedagoškega dela in od leta 20o8 na samostojni poslovni poti.

Nina Leskovšek, profesor angleškega jezika, z otroki se pogovarja v angleškem jeziku,  diplomirana vzgo., pedagog montessori za starost 3-6  na Montessori Inštitutu, vzg. v skupini 3-6 let, vodi tudi popoldanski program za otroke in starše 3-6 let.

Matjaž Krašovc Anderlič, vzgojitelj v skupini 1-3 let, v izobraževanju za pedagoga montessori za starost 0-3 let na Montessori Inštitutu.

Suzana Savković, likovni pedagog, v izobraževanju montessori, pomočnik vzgojitelja v skupini 3-6 let, native speaker v skupini 3-6 let

Zunanji sodelavci:

dr.Mirjam Čebulc, dipl.psih., učitelj montessori za starost 6-12 let, zaključen študij na Montessori inštitutu, učiteljica za otroke od 6-12 let, mentor, vodi popoldanske delavnice za šolske otroke stare 6-12 let.

Prof. Mojca Krumpej, v izobraževanju za montessori učitelja za starost 6-12 let, prof. slovenščine, učiteljica montessori za starost 6-12 let, vodi popoldanske delavnice za šolske otroke stare 6-12 let.