V večini vrtcev in šol otroke poučujejo na podlagi vzgojno-izobraževalnih konceptov, ki temeljijo na skupinskem delu, ki ga vodi vzgojitelj ali učitelj. V vrtcu MONTESSORI SVET pa delo poteka spontano, otroci delajo neodvisno in samostojno z več materiali glede na njihove sposobnosti in interese. Otroci so v starostno mešani skupini (1-3 leta, 3-6 let) in svoje znanje s sodelovanjem z drugimi otroki poglabljajo in prenašajo na mlajše.