Vrtec -hiša otrok Montessori svet- dvojezični vrtec MONTESSORI SVET, vabi k vpisu otrok za šolsko leto 2017/18, imamo še nekaj prostih mest za obe starostni skupini, 1-3 let in 3-6 let.V programu izvajamo nemški in angleški jezik. Z nami sodeluje angleško govoreča pedagoginja montessori in “native speaker” za nemški jezik.

Od junija  2017 je vrtec vpisan v razvid ministrstva za šolstvo in izpolnjuje pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa Angelin vrtec – program Montessori vrtca, h kateremu je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 69. seji dne 17.6.2004 dal pozitivno mnenje o ustreznosti programa. Naš montessori program je subvencioniran.

Vpisujemo otroke stare od 11 mesecev do 6 let.

Izvajamo tudi popoldanski program za otroke in starše za starost 1-3 let in 3-6 let, ter montessori urice za šolske otroke (1 triada ).
Potekajo delavnice za starše o uporabi montessori materialov v domačem okolju in pripravi montessori okolja doma,  krajša izobraževanja o montessori pedagogiki, svetovanje staršem in tudi organizacijam.

Kontakt: 031 610 185 ali elektronski naslov: info@montessori-celje.si
Ravnateljica: Jožica kolar