Dokazano je, da je razporeditev otrok v skupine od 1-3 let in 3-6 let idealna za otrokov razvoj. Mlajši otroci imajo starejše otroke za vzornike in učitelje in so za njih močni motivatorji. Starejši otroci pa imajo v takih skupinah možnost učenja potrpljenja, mentorstva, pomoči mlajšim, skrb za mlajše od sebe…Vsak otrok se uči v svojem tempu, ki mu ga montessori vrtec lahko omogoči. V ostalih vrtcih tempo učenja narekuje vzgojitelj. Kaj pa če otrok potrebuje več časa da osvoji določen material? Če bo preveč hitel z učenjem bo izgubil zanimanje.

Kaj pa če otrok osvoji delo in materiale hitreje kot ostali otroci? Naj se dolgočasi in jih čaka? Mešane skupine omogočajo individualen pristop do vašega otroka.